مشاوره

قطعا بازار ملک ترکیه با داشتن نکات زیادی همراه است که ما با مجموعه ای از مشاورین و متخصصین با داشتن مدارک معتبر فروش املاک از دولت ترکیه از به وجود آمدن هرگونه مشکل کیفری و حقوقی جلوگیری میکند.

شرکت آریا کویین با داشتن کادر حرفه ای ایرانی و ترک به شما اطلاعات رایگان کامل و شفاف در راستای خریدی امن و مطمئن میدهد.

ما تمامی لزومات و مراحل قانونی و سند و پاسپورت را به صورت رایگان انجام میدهیم .