Evlilik yoluyla Türk ikametgahı nasıl elde edilir?

2023-03-20
0 Comments

Türk ikametgahı edinmenin farklı türleri vardır; Evlilik yoluyla Türkiye’de ikamet, ikametgah haline gelebilen ve hatta Türk vatandaşlığı alabilen yöntemlerden biridir. Bu yazımızda evlilik yoluyla Türk ikametgahı ve vatandaşlığı alma koşullarını inceleyeceğiz.

Evlilik yoluyla Türkiye’de oturma izni almak

Türkiye’de ikamet almanın farklı yolları vardır, bunlardan biri evlilik yoluyla Türkiye’de ikamet etmektir. Türk muhaceret kanununa göre, bir yabancı bir Türk vatandaşı veya bir Türk vatandaşı ile evlenirse, eşi aracılığıyla Türkiye’de ikamet başvurusunda bulunabilir; Ancak evlilik yoluyla vatandaşlık hakkının elde edilmesi, Türk Göçmenlik Kanunu’nun koyduğu özel şartları gerektirir.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması

Türkiye, Türk vatandaşlığı elde etmek için farklı kural ve koşullara sahip ülkelerden biridir. Evlilik yoluyla Türk ikametgahı elde etmek, Türk ikametgahı ve pasaportu almanın uygun ve düşük maliyetli yollarından biridir.Bu yöntemde, bir kişinin bir Türk veya Türk vatandaşlığına sahip biriyle evlenmesi gerekir ve prosedürlerden geçtikten sonra izin verilir. kal ve vatandaşlık al.türkiye verilecek. Bu yazımızda evlilik yoluyla Türkiye’de oturum izni almak için gerekli şartlar ve prosedürlerden bahsedeceğiz.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı elde etme adımları

Türkiye’de medeni nikah işlemlerini gerçekleştiren yabancının Türkiye’de 3 yıl yaşaması ve Türk vatandaşı ile evlenmesinin üzerinden en az 3 yıl geçmesi ve evliliğin devam etmesi halinde Türk vatandaşlığına başvurabilmesi için ilgili belgeleri büyükelçiliğe sunmak. Belgeleri onayladıktan ve Türk ikametgahını aldıktan sonra, bir yabancı birkaç gün içinde Türk pasaportu başvurusunda bulunabilir ve Türk pasaportunu alabilir.

Evlilik yoluyla Türkiye'de ikamet

Türkiye’de resmi nikah için gerekli belgeler:

• Gelin ve damat tarafından belediyede hazırlanan evlilik başvurusunun Türkçe olarak sunulması
• Gelin ve damadın yasal doğum belgesi ve pasaport gibi kimlik belgelerinin Türkçe tercümesi ile sağlanması
• Gelinin vesikalık fotoğrafı boyutunda arka fonu beyaz olan 6 adet fotoğraf ve damadın 6 adet fotoğrafı
• Evlendirme dairesi tarafından onaylanmış kliniklerde yapılmış muayene raporunun verilmesi.
• Oturduğunuz yerin sicil dairesinden, Yurtdışındaki İranlılar Kimlik İşleri Genel Müdürlüğünden ve İran Büyükelçiliğinden alabileceğiniz evlenmeye elverişlilik belgesi veya bekarlık belgesi.
• Gelin ve damat her ikisi de yabancı ise ve Türkiye’de evlenmek niyetindeyse, kaldıkları otelden, otelde kalış sürelerinin ve otele varış tarihlerinin yazılı olduğu oturma izni almaları gerekir.
• Yabancı gelin ve damadın hemşeri olmaları halinde belediyedeki Türk nikah memurları tarafından nikahın yanı sıra, nikahlarının da doğdukları ülkenin konsolosluğunda yapılması zorunludur.
• Gelin İranlı bir kadınsa ve daha önce evlenmemişse babanın muvafakatnamesi, boşanmışsa Türkçe tercümesi ile boşanma belgesi ibraz etmesi gerekir.

Şurada ikamet Türkiye evlilik yoluyla

Evlilik yoluyla Türk pasaportu almak için gerekli belgeler

• Türk Büyükelçiliği’nde Türk vatandaşlığı başvurusunu tamamlayın
• Yabancı eşlerin son 6 ayda çekilmiş 8 adet vesikalık fotoğrafı.
• Türk eşinin son 6 ayda çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğrafı.
• Türk eşin doğum belgesinin aslı ve iki kopyası
• Yabancı eşin doğum belgesinin aslı ve onaylı bir tercüman tarafından tercüme edilmiş Türkçe tercümesi
• Yabancı eşin pasaportu ve noterden tercüman onaylı Türkçe tercümesinin iki nüshası
• Yabancı eşin başka bir ülke vatandaşlığına sahip olması halinde ikamet edilen yerin noterliğinden alınan vatandaşlık belgelerinin Türkçe tercümesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
• İki nüsha ile birlikte orijinal evlilik cüzdanı
• Çiftlerin son üç yıldır birlikte yaşadıklarını gösteren oturma belgesi, ortak kira sözleşmesi veya ortak mülkiyet belgesi ve ortak banka hesabı gibi belgelerin iki nüsha olarak sunulması.
• İkametgâh kuruluşundan alınmış ve onaylı tercüman tarafından tercüme edilmiş Türkçe tercümesi ile supişin olmadığına dair belge verilmesi.
• Yabancıyı tanıyan 2 Türk vatandaşından ikişer nüsha olarak yerel yeminli beyanname ile kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah adresi ve telefon numarasının ibraz edilmesi gerekmektedir.
• Türk vatandaşlığı elde etmek için gerekli harçların ödenmesi

Evlilik yoluyla Türkiye'de ikamet

Evlilik yoluyla Türk pasaportu alma kuralları

İlk olarak, her iki taraf da evliliklerinin gerçek olduğunu kanıtlamalıdır; Bir kişinin bir Türk veya Türkiye vatandaşlığına sahip bir kişi ile evlenmesi resmi ise ve bu şekilde Türkiye ikametgahını almışsa, Türk hükümetinin ikametgahını hükümsüz kılma hakkı vardır.
Türkiye’de evlenmek isteyen bir kişi 18 yaşından büyük olmalıdır; Çünkü Türkiye’de yasal evlilik yaşı 18’in üzerindedir.
Türkiye’de yaşayan yabancı biriyle evlenmek istiyorsanız, söz konusu kişinin yasal olarak Türkiye vatandaşlığına sahip olması ve Türkiye’de mülteci olarak ikamet etmemesi gerekir.
Bir Türk kızıyla evlenmek niyetindeysen ve kız evli ve boşanmışsa, bir yabancıyla evlenmesine izin verilebilmesi için boşandıktan sonra en az 300 gün geçmiş olması gerekir.

Son açıklamalar

Evlilik yoluyla Türkiye’de kalmayı planlıyorsanız, evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı almanız sonraki adımlarda daha kolay bir şekilde Türk vatandaşlığı almanıza yardımcı olacağından, evlilik yoluyla Türkiye’de oturma izni alma ile ilgili kuralları bilmek daha iyidir.

Rate this post

Leave a Comment